اخبار و رویدادها

ساختار ضد کف ها

بیشتر ضد کف ها از پنج جز تشکیل شده اند ساختار آنها شامل یک ماده اولیه ضد کف ، یک ماده ثانویه ، یک کریر ، امولسیفایر و یک پایدار کننده است. جز یکم جز فعال ضد کف بوده و شامل گروه های بزرگ هیدروفیلیک است ازین جز موادی همچون ، سیلیکون ها ،آمیدهای چرب […]

ادامه مطلب ....

چاپ بر روی پلی استر با رنگزای دیسپرس

مقدمات قبل از چاپ: پارچه پلی استر قبل از چاپ باید شسته شود و تثبیت گرمایی گردد. وجود روغن بافت و آهار در پارچه در مراحل چاپ و رنگرزی مشکل ایجاد می‌کند که باید طبق نسخه زیر پارچه شستشو داده شود: کربنات سدیم 2 گرم در لیتر صابون 1 گرم در لیتر (البته باید به […]

ادامه مطلب ....

استفاده از آنزیم جهت تصفیه‌ی پساب‌های رنگی

محققی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با همکاری شرکت صنایع نساجی فرخ سپهر کاشان موفق شد با استفاده از آنزیم تثبیت شده پساب‌های حاوی مواد رنگ‌زای نساجی را تصفیه و رنگ‌بری کند. از نتایج این طرح آزمایشگاهی می‌توان در صنعت نساجی جهت جلوگیری از ورود مواد سمی به محیط‌زیست استفاده نمود. با توجه به جایگاه […]

ادامه مطلب ....

ضد آتش كردن منسوجات

تکمیلی که مقاومت و قدرت پارچه را نسبت به آتش گرفتن افزایش داده و چنانچه عمل سوختن نیز انجام گیرد اجازه ادامه سوختن بقایای آن را نخواهند داد را تکمیل ضد آتش و یا تکمیل جلوگیری از توسعه آتش در منسوجات گویند. ترکیبات مصرفی در این زمینه شامل نمک های آلومینیوم، بور، اذت، برم و […]

ادامه مطلب ....

نرخ مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ

نرخ مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ در کشورهای مختلف جهان در سال 2016. در ایران، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها، 25 درصد است.

ادامه مطلب ....

Top