تکمیل ضد چرک کننده

در سال های اخیر استفاده ازتکمیل های شیمیایی که خصوصیات کالای نساجی را ارتقا میدهد مورد توجه قرار گرفته است.
تکمیل های خاص مانند ضد چرک کردن یکی از زمینه هایی است که محققان توجه بسیاری را به آن معطوف کرده اند.
به طور کلی در سال های اخیر مواد ضد چرک بر پایه های فلوروکربن ها و سیلیکون ارتقا یافته و جایگاه ویژه ای در تکمیل ضد چرک باز کرده است.
مواد ضد چرک کننده بر پایه مواد شیمیایی بر پایه فلوروکربن تا حد قابلیت ضد چرک کردن کالاهای نساجی را نیز دارا میباشند.
ولی در این مواد زیر دست کالا تا حدی تحت تاثیر قرار میگیرد که برای رفع آن باید مقداری از مواد نرم کن استفاده شود. با این حال زیردست و نرمی کالا به حالت اولیه بازنمیگردد.
مکانیزم ضدچرک کردن با مواد شیمیایی بر پایه فلوروکربن هابه این صورت است که این مواد به ذره چرک اجازه نفوذ به سطح را میدهد ولی در هنگام شستشو این امکان را فراهم میکند که چرک به راحتی از کالا جدا شود.
مواد شیمیایی ارتقا یافته با عامل های شیمیایی مانند آمینو علاوه بر اینکه زیردست را تخریب نمی کنند باعث ارتقا تعدادی از خصوصیات فیزیکی پارچه نیز میگردد.
این مواد به دو صورت موجب ضد چرک شدن کالای نساجی میگردد.
مرحله اول این مواد از چرک شدن کالای نساجی جلوگیری میکند و بعد از اینکه احتمالا تعداد محدودی از ذرات چرک بر روی کالا نشست این قابلیت را فراهم میکند که با یک شستشو ساده ذرات چرک از روی سطح جدا شده و در محل به حرکت در آیند.
به طور کلی در انتخاب یک لایه مناسب جهت ضد چرک کردن پارامترهای متعددی از جمله نوع الیاف، ساختار پارچه، مشخصات هندسی الیاف و پارچه، کشش سطحی، همخوانی لایه های مورد استفاده با هم، عامل های اضافه شده به لایه و جواب هر جز از لایه به محیط مهم میباشد.

منبع: textileworldmelikakarimi

Top