خدمات و محصولات

نظامی

یکی از عمده  محصولات این شرکت انواع پارچه های نظامی جهت رنگرزی، چاپ و تکمیل بر اساس استاندارد های نظامی می باشد و از آنجایی که مجموعه نظامی یکی از حساس ترین ارگان هاست، اعتماد این مجموعه خود نشانی افتخار آفرین از کیفیت محصولات ما می باشد.

 

   

 

 

 

 

پوشاک

بخشی از تولیدات کارخانه نخ رنگ همدان رنگرزی،چاپ و طراحى انواع پارچه های کتان، جین، مانتویی و … متناسب براى پوشاك می باشد.

 

 

 

منسوجات خانگی

بخشی از تولیدات کارخانه نخ رنگ همدان رنگرزی و چاپ انواع پارچه های کتان، جین، مانتویی، روسری، چادری و ملحفه ای می باشد.

طراحی چاپ پارچه

در این بخش با بهره گیری از نیروهای مجرب انواع طرح های نظامی و ملحفه ای، جهت شابلون سازی طراحی می شوند.

 

Top