خدمات و محصولات

نظامی

یکی از عمده  محصولات این شرکت انواع پارچه های نظامی جهت رنگرزی، چاپ و تکمیل بر اساس استاندارد های نظامی می باشد و از آنجایی که مجموعه نظامی یکی از حساس ترین ارگان هاست، اعتماد این مجموعه خود نشانی افتخار آفرین از کیفیت محصولات ما می باشد.

 

ترابی شطرنجی استتار کوهستان لباسکاری و اورکتی انرژی اتمی 

لباسکاری

.بخشی از تولیدات کارخانه نخ رنگ همدان رنگرزی و تکمیل انواع پارچه های لباسکاری می باشد

لباسکاری

پوشاک

بخشی از تولیدات کارخانه نخ رنگ همدان رنگرزی،چاپ و تکمیل انواع پارچه های کتان، جین، مانتویی و … متناسب براى پوشاك می باشد.

همچنین مفتخریم که برند بنام و با کیفیت لوسیفر از تولیدات کارخانه نخ رنگ همدان بهره گرفته است.

لباسی طرح ماندلا      لباسی سیکاس لباسی طرح هانیه لباسی بایسا شلواری الوان  ملحفه ای تابان

منسوجات خانگی

بخشی از تولیدات کارخانه نخ رنگ همدان رنگرزی و چاپ انواع پارچه های ملحفه ای می باشد.

  دستمال سفره چتر دستمال سفره صبحانه

 

طراحی چاپ پارچه

در این بخش با بهره گیری از نیروهای مجرب انواع طرح های نظامی و ملحفه ای، جهت شابلون سازی طراحی می شوند.

 

Top