مواد نرم کننده (lubricant softeners )

برای جلوگیری از حالت شکنندگی فیلم آهار و تولید نخ آهار نرم ،مواد نرم کننده مناسب که قبلا به صورت امولسیون در آب درآمده است به محلول آهار اضافه میکنند که مهم ترین آنها عبارتند از:

1-چربی های حیوانی tallow:
مانند پیه گاو و گوسفند، این چربی ها برای محلول آهاری که در جهت آهار دادن الیاف مصنوعی تهیه میشود، استفاده نمیشود.

2-روغن های گیاهی (اسید های چرب):
از نوع روغن نارگیل، روغن اولئین یا روغن ترک (روغن کرچک سولفونه شده)turkey red oil بیشتر در آهار الیاف مصنوعی به کار میرود.

3-صابون :
به تنهایی مصرف میشود و معمولا از نوع استارت سدیم و یا اولئات سدیم است.

4-روغن های صابونی نشونده:
در صورتی که کالا احتیاج به عملیات شستشو و تکمیل نداشته باشد و بخواهند پارچه را پس از بافتن مستقیما استفاده میکنند مانند، واکس پارافین و روغن سیلکن.

مرجع: textileworldmelikakarimi

Top