چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو

مواد رنگزای راکتبو روی کالای ابریشمی معمولا برای به دست آوردن شیدهای روشن به کار میروند و غلظت دهنده ی مناسب آن آلجینات سدیم و یا غلظت دهنده ی مناسب آن آلجینات سدیم و یا غلظت دهنده نیمه امولسیون حاوی آلجینات سدیم و غلظت دهنده نیمه امولسیون حاوی آلجینات سدیم و غلظت دهنده ی امولسیون است.
نسخه ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو تقریبا مشابه کالای سلولزی است.
برای تهیه خمیر ،اوره و ماده رنگزای راکتیو را مخلوط و در آب حل میکنند.
سپس آن را به غلظت دهنده افزوده و در آخر بی کربنات سدیم به آن می افزایند.
کالا را پس از چاپ خشک کرده و به مدت 10تا 15دقیقه در درجه حرارت 120 درجه سانتیگراد بخار میدهند و در پایان عمل شستشو انجام میگیرد.

Top