چیدمان رنگی پوشاک

🔖رنگهای اوليه و ثانويه که در چرخه رنگ در کنار هم قرار گرفته اند، در ترکيب با يکديگر هم خوانی دارند مثلا آبی با بنفش و سبز هماهنگی دارد و زرد با قرمز و نارنجی. اين رنگها می توانند با هم ترکيب شوند اما از نظر بصری، نور يکديگر را به شدت کاهش میدهند. ست کردن اين رنگها خوب است ولی چندان چشمگير نيست.
🔖 به رنگهای اولیه و ثانوی های که در چرخه رنگ مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، رنگهای مکمل گفته می شود مثلا بنفش از ترکیب قرمز و آبی به وجود آمده و با رنگ اصلی زرد در تضاد است. رنگ سبز از ترکیب زرد و آبی به وجود آمده و با رنگ قرمز کنتراست دارد. این رنگ ها »کنتراست مکمل» نامیده می شوند چون همدیگر را کامل می کنند و وقتی در کنار هم قرار میگیرند، جلوه یکدیگر را قوت می بخشند و تاثیر رنگها بیشتر از زمانی است که به تنهایی استفاده می شوند. ترکیب این رنگ ها در یک ست لباس، زیبایی قابل توجهی خلق میکند.
🔖 اگر لباسی دارید که از ترکیب چند رنگ طراحی و دوخته شده، اصل بر این است که با یکی از رنگ ها هماهنگ سازی را انجام دهید؛ آن هم رنگی که بیشتر از همه در لباس به کار رفته است
🔖 پارچه هایی که طرحهای مختلف دارند، برای ست کردن و پوشیده شدن در کنار هم توصیه نمیشوند. از نظر زیبا شناسی ترکیب یک بلوز راه راه با دامن خال خالی جالب به نظر نمیرسد، البته طراحان از این ترکیب استفاده میکنند ولی آن ها اصول حرفه ای تری را میشناسند که نتیجه کار را دلنشین میکند. شما که نگاه حرفه ای در زمینه لباس ندارید، بهتر است از این ترکیب پرهیز کنید یا ست های کامل طراحان را به کار ببرید.
🔖در اولین قدم باید با چرخه رنگ آشنا شوید؛ چون این دایره براساس هماهنگی و همخوانی رنگها چیده شده است و نشان می دهد که چگونه رنگها در کنار هم باعث افزایش و کاهش قدرت انعکاس یکدیگر می شوند . در نگاه اول کشف این چرخه کمی پیچیده به نظر می رسد اما واقعا کار سختی نیست.

Top