‎صنعت نساجی را از گمنامی درآورید

💠 ‎صنعت نساجی را از گمنامی درآورید

❇️ ‎رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: وقتی که ایجاد هر شغل در کشور به ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پول نیاز دارد، چطور می گویند اشتغال سرمایه نمی خواهد؟فتح اله بیات اظهار کرد: اشتغال موضوعی نیست که با شعار آن را پیگیری کنیم.

❇️ اشتغال برنامه ریزی می خواهد و باید به لحاظ ساختار و زیربنایی اصلاح شود.وی ادامه داد: اشتغال زمانی قابل تحقق است که جدا از موضوع اشتغال و بنگاه های زودبازده، به فکر اشتغال پایدار و بلندمدت باشیم و از لحاظ ساختاری به نحوی عمل کنیم که کارگاه ها و کارخانه ها برای سالهای و نسل های آینده بازده داشته باشد. تامین امنیت شرط ورود سرمایه ها به کشور رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: بدون حتم اشتغال با سرمایه گذاری حاصل می شود و این تصور که برای ایجاد شغل نیاز به پول نیست اشتباه است.

❇️ وقتی سرمایه های داخلی و خارجی را به کار بگیریم، می توانیم با مدیریت بر کار و تولید به رشد دست پیدا کنیم.بیات افزود: طبعا در کنار ایجاد سرمایه باید امنیت آن هم فراهم شود چون اگر امنیت نباشد سرمایه گذار داخلی و خارجی برای وارد کردن سرمایه های خود تردید می کنند.به گفته این مقام مسئول کارگری وقتی سرمایه گذار داخلی برای آوردن سرمایه خود پا پیش نمی گذارد باید به سمت سرمایه گذار مطمئن خارجی رفت و با ایجاد امنیت و ارائه مشوق های مختلف او را ترغیب به سرمایه گذاری در کشور کرد. مکانیزه کردن کشاورزی و تقویت صنایع مادر این مقام مسئول کارگری با تاکید بر ضرورت شناسایی منابع و ذخایر کشور در خصوص اشتغال، گفت: ایران به لحاظ جغرافیایی و استراتژیکی می تواند در همه زمینه ها ایفای نقش کند.

Top