پلی استر مناسب برای تولید نخ خیاطی

سرعت بالای چرخ های خیاطی ،مقاومت بیشتری در مقابل گرما را برای سطح نخ میطلبد.
به این منظور از نخ های خیاطی مرکب با پوشش پنبه ای برای سطح آنها استفاده گردیده است.

افزایش مقاومت سطح الیاف پلی اتیلن ترفتالات در مقابل گرما از دیگر روش های تولید نخ های مناسب برای چرخ های خیاطی با سرعت بالا میباشدکه به صورت زیر انجام شده است:

الف-پوشش دادن سطح الیاف با پلی ارگانوسیلوکسان و ارگانوسیلیکون قلیایی به مقدار 3 تا 20 درصد که مقاومت بالا در مقابل گرما و همچنین سایش را به صورت کوتاه مدت باعث میگردد.

ب-تولید الیاف دوجزئی غلاف-مغزی که پلی اتیلن ترفتالات مغزی لیف را تشکیل داده و غلاف از جنس پلی اتیلن ترفتالات حاوی ترکیبات ارگانوسیلیکن به مقدار 20 تا 50 درصد میباشد.
ترکیبات سیلیکونی تشکیل تعداد بیشتر گروه های کربوکسیل را باعث میگردند.
پیوند زدن الیاف با متاکریلیک اسید و اکریلیک اسید هم افزایش تعداد گروه های کربوکسیل را به همراه دارد.
قرار دادن این الیاف اصلاح شده در محلول نمک های کلسیم ،پیوند های سطحی را شکل میدهد که به صورت لایه ای ظریف درآمده و به سختی ذوب میگردد.
این لایه توسط پلی سیلکسان پایدار میگردد.

Top